Vrácení a reklamace

Vrácení zboží

 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy obdrží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zpět.
 • Podmínkou pro vyřízení je dodání kompletní zboží tak, jak bylo převzato od prodávajícího.
 • Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží, a dále také náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Peněžní prostředky budou spotřebiteli vráceny až po navrácení zboží obchodníkovi nebo po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět obchodníkovi.
 • Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který obchodník nabízí, budou spotřebiteli vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro odstoupení od smlouvy vyplňte tento formulář. Vyplněný a vytištěný formulář přiložte k nepoužitému zboží, pečlivě zabalte a zašlete na adresu uvedenou ve formuláři. Pro rychlejší vyřízení ke zboží přiložte kopii daňového dokladu.

Reklamace

Podmínkou pro vyřízení je dodání kompletní zboží tak, jak bylo převzato od prodávajícího.

 • Vadný výrobek má zákazník za povinnost reklamovat ihned po zjištění vady.
 • Podmínkou pro vyřízení je dodání kompletní zboží tak, jak bylo převzato od prodávajícího.
 • Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
 • Reklamační řízení obvykle trvá 30 dní od přijetí zásilky do odeslání zásilky. Z hlediska využívání mezinárodních dodavatelů by mohlo dojít k nedodržení doby 30 dní, v takovém případě prodejce požádá spotřebitele o možnost prodloužení této doby.
 • V případě uznání reklamace hradíme náklady za dopravení reklamovaného zboží k nám. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který obchodník nabízí, budou spotřebiteli vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Pro zefektivnění reklamačního řízení spotřebitel souhlasí s předáním svých osobních  údajů dodavateli zboží.
 • O vyřízení bude spotřebitel informován e-mailovou zprávou.
Pro zahájení reklamační procesu vyplňte tento formulář. Vyplněný a vytištěný formulář odešlete společně s reklamovaných zbožím na adresu uvedenou ve formuláři. Pro rychlejší vyřízení ke zboží přiložte kopii daňového dokladu.